Διάδρομοι Στίβου σε Προκατασκευασμένα Ρολά, Πάχος 13mm

Διάδρομοι στίβου

Κατασκευή διαδρόμων στίβου με προκατασκευασμένα ρολά πάχους 13mm, πιστοποιημένα από IAAF.

Προδιαγραφές 

  • Επαγγελματικοί, Ασφαλείς
  • Πάχος ρολού: 13mm ± 0.3mm
  • Βάρος: 15-15,50Kg/m2 ± 5%
  • Σκληρότητα άνω στρώσης: 50 ± 5 (ASTM D2240-5)
  • Σκληρότητα κάτω στρώσης: 38-40 ± 5 (ASTM D2240-5)
  • Συντελεστής τριβής: ≤ 0.6 (IAAF)