Πιστοποιήσεις Ποιότητας και Ασφάλειας

Κατασκευή γηπέδων 5Χ5, μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις, παιδοτόπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Η CONSPORT είναι η πρώτη εταιρεία στην κατασκευή αθλητικών έργων που έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 για την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Η πιστοποίηση αφορά στη διαχείριση, την αγορά και προμήθεια υλικών, την υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων, τις πωλήσεις, τις προσφορές και την παρακολούθησή τους, την πρόληψη αστοχιών, καθώς και τη διαρκή εσωτερική επιθεώρηση και επιμόρφωση του προσωπικού.

Η πιστοποίηση της CONSPORT με ISO 9001:2008 από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) μέσω της εταιρείας EUROCERT Α.Ε. επιβεβαιώνει την αρτιότητα και αξιοπιστία των συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρεία, ώστε να διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υλικών, έργων και εξυπηρέτησης σε όλους τους πελάτες της. Αποτελεί επίσης δέσμευση για την εταιρεία ότι θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και θα αναβαθμίζει συνεχώς όλα τα συστήματα που εφαρμόζει και τους τρόπους εφαρμογής τους κατά την κατασκευή γηπέδων, αθλητικών χώρων και παιδοτόπων, ώστε να ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες των πελατών.

Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις και κατασκευή παιδότοπων με πλεονεκτήματα και ασφάλεια.

Η CONSPORT διαθέτει την ικανότητα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, όπως αυτές εκφράζονται είτε ρητώς, είτε αποτελούν απλώς προσδοκίες, σύμφωνα με τις εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς.

Βασική αρχή μας αποτελεί ο περιορισμός των συνεπειών που επιφέρουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον και η διαρκής αναζήτηση και υιοθέτηση τακτικών προστασίας και καλής διαχείρισης των φυσικών πόρων στα έργα μας. Ταυτόχρονα, πρωταρχική μας μέριμνα αποτελεί η υγιεινή και η ασφάλεια του προσωπικού εργασίας.

Προνόμια της πιστοποίησης ISO για τους πελάτες μας αποτελούν η εγγύηση ελέγχου ποιότητας, η σιγουριά και η ασφάλεια για τη σταθερότητα αυτής της ποιότητας και η διαρκής βελτίωση προσφοράς ποιότητας των υλικών και των υπηρεσιών μας.

Η πιστοποίηση κατά ISO διασφαλίζει την ύπαρξη προοπτικής για περαιτέρω αναβάθμιση των υλικών και των υπηρεσιών μας με τελικό αποδέκτη εσάς.